Data Suplemen - Data Keluarga Yang Belum Mempunyai Rumah Sendidri

Rincian Data Suplemen

Nama Data : Data Keluarga Yang Belum Mempunyai Rumah Sendidri
Sasaran Terdata : Keluarga / KK
Keterangan : Kelompok Keluarga Yang Belum Mempunyai Rumah Sendiri/Ngotrak

Daftar Terdata

No Nama Tempat Lahir Jenis-kelamin Alamat
1 ENDANG HIDAYAT KARAWANG LAKI-LAKI DUSUN II RT/RW 009/003 - DUSUN II
2 SAMSUL MUNAWAR KARAWANG LAKI-LAKI DUSUN II RT/RW 011/004 - DUSUN II
3 AMING KARAWANG LAKI-LAKI DUSUN II RT/RW 011/004 - DUSUN II
4 AJIJAH KARAWANG PEREMPUAN DUSUN II RT/RW 011/004 - DUSUN II
5 ASIM KARAWANG LAKI-LAKI DUSUN II RT/RW 011/004 - DUSUN II
6 JEJE FAUZI KARAWANG LAKI-LAKI RT/RW 011/004 - DUSUN II
7 DAWIN WINATA KARAWANG LAKI-LAKI DUSUN II RT/RW 011/004 - DUSUN II